Tel: 22 354 66 25
Kom. 571 266 250
Biuro sprzedaży pon-pt 900-1700

O deweloperze

Spółka OAZA przy Włościańskiej Sp. z o.o. została powołana w dniu 30 grudnia 2013 r. w Warszawie, aktem notarialnym REP A nr. 14370/2013. Zmieniona dnia 21 stycznia 2014 r., aktem notarialnym REP A nr. 608/2014. W dniu 20.07.2016 r. Spółka Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. uległa przekształceniu w Spółkę pod nazwą OPW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Inwestycja Oaza przy Włościańskiej jest pierwszym projektem realizowanym przez Spółkę OPW Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową. Jest to spółka celowa zawiązana wyłącznie do przeprowadzenia inwestycji deweloperskiej.

OPW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o.) zarejestrowana została w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000629037.

Podmioty powiązane ze spółką osobowo i kapitałowo mają duże doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich, zarówno mieszkaniowych jak i komercyjnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu przykłady ukończonych przedsięwzięć deweloperskich podmiotów powiązanych.

I ETAP
Adres: Stańczyka 13, 30-126 Kraków
Data rozpoczęcia: Listopad 2011
Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie:
26 października 2013 r.

www.oazabronowice.pl
II ETAP
Adres: Stańczyka 11, 30-126 Kraków
Data rozpoczęcia: Lipiec 2012
Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie:
21 czerwca 2014 r.
I ETAP
Adres: Stańczyka 13, 30-126 Kraków
Data rozpoczęcia: Listopad 2011
Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie:
26 października 2013 r.
II ETAP
Adres: Stańczyka 11, 30-126 Kraków
Data rozpoczęcia: Lipiec 2012
Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie:
21 czerwca 2014 r.

www.oazabronowice.pl

Oaza Bronowice to nowoczesny kompleks budynków w Centrum Krakowa. W dwóch etapach inwestycji powstało 88 atrakcyjnych i funkcjonalnych mieszkań o łącznej powierzchni 4340 m².

Na parterze oraz na wyższych kondygnacjach zaprojektowano mieszkania, zaś w kondygnacji podziemnej stanowiska postojowe, komórki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Zaprojektowane mieszkania posiadają zróżnicowaną strukturę, w większości z balkonami, loggiami lub tarasami o powierzchniach od 31,01m² do 70,10m². Budynki wyposażono w windy obsługujące wszystkie kondygnacje łącznie z podziemną.

Oaza Bronowice znajduje się w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej z centrum miasta okolicy. Nieruchomość leży w obszarze należącym do najbardziej rozwojowych w ostatnich latach terenów komercyjnych, cieszących się dużym zainteresowaniem ze strony deweloperów oraz nabywców mieszkań.

Budynki realizowane w ramach inwestycji Oazy Bronowice zaprojektowane zostały przez B2 Studio, jedno z bardziej znanych biur architektonicznych na krakowskim rynku. B2 Studio od 14 lat zajmuje się wielobranżowym projektowaniem obiektów o funkcjach mieszkalnych, hotelowych, biurowych, komercyjnych, użyteczności publicznej, a także przemysłowych.

Zdjęcia inwestycji Oaza Bronowice w Krakowie